Recent News
Samokontrola

Samokontrola

22 stycznia, 2022

Duża część badań nad samokontrolą została przeprowadzona przez pryzmat wcześniejszy niż psychologia pozytywna. Większość teorii samokontroli skupiała się na hamowaniu impulsów jako kontroli i wynikających z tego zachowaniach. Teorie kryminologiczne dotyczące „braku” elementów, które utrzymują ludzi z dala od kłopotów, są obfite….