Recent News
Samokontrola

Samokontrola

22 stycznia, 2022

Duża część badań nad samokontrolą została przeprowadzona przez pryzmat wcześniejszy niż psychologia pozytywna. Większość teorii samokontroli skupiała się na hamowaniu impulsów jako kontroli i wynikających z tego zachowaniach. Teorie kryminologiczne dotyczące „braku” elementów, które utrzymują ludzi z dala od kłopotów, są obfite….

Zachowania ryzykowne i problemowe

Zachowania ryzykowne i problemowe

15 stycznia, 2022

Zachowania ryzykowne i problemowe Teorie behawioralne mające na celu wyjaśnienie zachowań dewiacyjnych, niezdrowych i ryzykownych często zajmują się rolą samokontroli. Na przykład teoria samokontroli Gottfredsona i Hirschi’ego (1990) zakłada, że skłonności do działań przestępczych są funkcją zdolności jednostki do kontrolowania swoich tendencji…