Systemy alertowe a kwestia bezpieczeństwa lotniczego
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Danielem Nowik, który ukończył LZN we Wrocławiu oraz AON w Warszawie. Jest on także autorem publikacji szkoleniowych, wykładowcą w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego, uczestnikiem międzynarodowego projektu z zakresu testowania silników turbowentylatorowych, pilotem takich maszyn jak Antonow 2, Zlin 42M, Cessna 172 ...
Chińskie czy Tajwańskie Siły Powietrzne?
Wielki boom ekonomiczny na przełomie XX i XXI w., znacznie przyspieszył tak ilościowy jak i jakościowy rozwój chińskich sił zbrojnych – w tym lotnictwa. Do 2003 r. zakupiono w Rosji myśliwce Su-30MKK (76 egz.) oraz Su-30 MKK2 (24 egz.). W Rosji zamówiono samoloty transportowe Ił-76 oraz samoloty cysterny Ił-78. Chiny wyprodukowały także ...
Czy w Boguszynie powstanie lotnisko użytku wyłącznego?
Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska...

 Bezpieczne Lotnisko i jego zespół

bl png 200

Sylwia Książek

Redaktor Naczelny serwisu BezpieczneLotnisko, z wykształceniem w obszarze Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego, zwłaszcza w zarządzaniu bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Autor publikacji naukowych w języku polskim (widocznych również w serwisie oraz publikacji zewnętrznych m.in. Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym) i angielskim (m.in. Civil Aviation Safety in Poland, Airport Emergency Response in Poland). Manager w obszarze IT, Specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i projektami informatycznymi z ponad 10 letnim doświadczeniem w sprzedaży i współpracy z klientem korporacyjnym, zagranicznym, jak i administracją publiczną. Więcej także na: about.me oraz linkedin.com

Chief Editor of her own Safety Airport website. Graduated University of Wroclaw with major in International Affairs and National Safety. Active writer on the subject of aviation on safety. She publishes articles in polish (e.g. Obstacle - harmful ignorance of the aviation law, Role of local government in maintaining an adequate level of safety in civil aviation) and english (e.g. Civil aviation safety in Poland). Manager in IT, Specialist in personnel management and informatic projects with 8 years experience in sales and services and with business clients and state administration partners. More? Check here: about.me and linkedin.com

 

B.Weglinski 200

dr Bogusław Węgliński

Analityk rynku lotniczego, wykładowca akademicki w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych na Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Spotter lotniczy. Twórca fotobloga: Lotniskowiec

Analyst in aviation area, university lecturer at Institute of Security and International Affairs at University of Lower Silesia. Air Spotter. Author of his photoblog: Lotniskowiec

 

M Szpak 200

Marcin Szpak

Miłośnik lotnictwa i planespottingu od lat młodzieńczych. Pasjonat fotografii. Związany ze stowarzyszeniem Spotter.pl i Wroclaw Spotters, członek międzynarodowego stowarzyszenia fotografów lotniczych IAP.

Interested of planespotting and photography since he was young boy. Related with association called spotter.pl, member of international association of photographers (ang. IAP).

 

daniel kasprzyk200

Daniel Kasprzycki

Specjalista z obszaru Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego. Autor książek „Irak-Iran 1980-1988" oraz "Arabska wiosna. Libia 2011, Syria 2011-2014". Interesuje się historią woskowości, problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, arabistyką, terroryzmem oraz polemologią i strategią.

Specialist in area of International Affairs and National Security. Author of books "Iraq-Iran 1980-1988" and "Arab spring. Libya 2011, Syria 2011-2014". Absorbed in military history, international security, issue of Arabic, terrorism, conflict studies and strategy.

 

 Z kim współpracujemy

R Zajac 200

Kpt. Ronald Zając

Uczestnik misji stabilizacyjnych, pokojowych oraz ONZ m.in. w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, uczestnik wielu zagranicznych konwojów logistycznych w Afganistanie. Obecnie pracuje w Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze. Z wykształcenia saper, ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. T. Kościuszki we Wrocławiu i Politechnice Wrocławskiej.

Kpt. Ronald is a participant in stabilization missions, including peacekeeping and the UN in Afghanistan, Kosovo, Bosnia and Herzegovina. He took part in many foreign logistics convoys in Afghanistan. He currently works at the Center of Traffic Control Forces. Graduated University of Officers in Wroclaw and University of Technology in Wroclaw, sapper.

 

d1

Daniel Nowik

Ukończył Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu oraz Akademię Obrony Narodowej w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia o kierunku Lotniczym. Autor publikacji szkoleniowych, wykładowca w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego, uczestnik międzynarodowego projektu z zakresu testowania silników turbowentylatorowych, pilot takich maszyn jak Antonow 2, Zlin 42M, Cessna 172, 150/152 i AT-3. Zawodowo realizował się jako mechanik lotniczy, Technolog w Dziale Rozwoju i Logistyk w projektach dotyczących lotniczych silników turbośmigłowych P&W i turbowentylatorowych GE-90, GEnx. Na co dzień pracownik w jednym z większych przedsiębiorstw lotniczych w Warszawie piastujący stanowisko Technologa-Logistyka. Niebawem rozpoczyna szkolenie dla pilotów instruktorów, a w przyszłości ma zamiar zbudować duże przedsiębiorstwo o wielu profilach działalności.

Daniel graduated Aviation Sciencies Institute in Wroclaw and Academy of National Defence in Warsaw (Management and Air Command). Author of training programs and lecturer at Aviation Training Centres. Participant of international project related with testing turbofan engines. Daniel is a pilot of such machines as Antonov 2, Zlin 42M, Cessna 172, 150/152 and AT-3. Professionally realized as an air mechanic, technologist in the Department of Development and Logistyk in projects related to aviation turboprop engine, P & W and GE-90 turbofan engines, GEnx. He is a Technologist-Logistic  in one of the biggest airlines in Warsaw. Soon begin training for pilots instructors and in the future is going to build a large company with many profiles.


 

 d hook

Dave Hook

Dave Hook has been a licensed pilot for over 37 years. He earned his Private Pilot License while he was a student in high school.  He is a 1984 graduate of the United States Air Force Academy and was a cadet glider instructor pilot. Serving over 20 years in the Air Force, Dave has flown the Lockheed C-130, Cessna T-37B, Beechcraft T-1A, Beechcraft Super King Air 200, CASA 212, Antonov AN2, and the Basler Turbo Conversion’s highly modified C-47T. He served as U.S. Air Attaché in West Africa, an Air Commando A-Team leader in the War on Terror, and has flown all over the world.

After retiring from the Air Force, Dave opened Planehook Aviation Services, LLC.  He consults with airports and flight departments on how to improve their security and security training. He is also the publisher for General Aviation Security, a magazine published four times a year that focuses on safety and security for general aviation around the world.

 

Karlene Petitt foto male

Karlene Petitt

Karlene Petitt is currently an A330 international airline pilot living in Seattle. She is type-rated on the B747-400, B747-200, B767, B757, B737, B727 and A330 aircraft. Karlene holds MBA and MHS degrees, and is currently working on her PhD at Embry-Riddle Aeronautical University in Aviation, with a focus on safety. She has flown for Coastal Airways, Evergreen, Braniff, Guyana and Tower Air. She has instructed at America West Airlines, Premair, Guyana, and has also flown and instructed for a northwest airline on the 747-400 and 747-200. She has spent 21 years training pilots, and has been instrumental training program development at multiple airlines.

Karlene has also written two aviation thrillers, Flight For Control and Flight For Safety, and a motivation book: Flight To Success, Be the Captain of Your Life.

 

face4Krzysztof Wiśniewski

Fotograf-amator-samouk, od wielu lat zafascynowany planespottingiem. Ściśle współpracujący, od początku budowy aż do chwili obecnej, z lokalnym lotniskiem w Lublinie. Członek LGS Lubelskiej Grupy Spotterskiej. Nie wyobraża sobie dnia bez zrobienia paru zdjęć, najlepiej o tematyce lotniczej. Autor foto.kaplus.pl,  gdzie m.in. prowadzi Dziennik EPLB dokumentując maszyny korzystające z lubelskiego portu.

Photographer-amateur, fascinated by planespotting. He cooperates with Lublin airport. Krzysztof is a member of Lublin's Spotter Team. Author of foto.kaplus.pl.

 

amarzedaAndrzej Marzęda

Pasjonat techniki specjalizujący się w bezpieczeństwie transportu. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą/Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Wieloletni oficer Państwowej Straży Pożarnej kierujący w swojej karierze wieloma specyficznymi akcjami ratowniczymi. Od kilku lat związany z Lotniskową Strażą Pożarną Portu Lotniczego Wrocław S.A. Twórca założeń techniczno – operacyjnych wielu specjalistycznych pojazdów ratowniczych. Organizator międzynarodowej konferencji specjalistycznej „European ARFF vehicle, which way to choose?”.

Andrzej is a passionate about technology, especially safety transport. He graduated School of Fire Service/Main School of Fire Service in Warsaw. He is an Officer of State Fire Service with great experience. He was in charge of many specific actions rescue. For several years works at Airport Fire Service. Creator technical and operating assumptions of specialized emergency vehicles. Mastermind of International Conference "European ARFF vehicle, which way to choose?

 

 

GASecurity Magazine Logo

 

dsw logo

 

SAS logo

 

logo portal ochrony

 

 

Samoloty Cywilne

Samoloty Wojskowe

ZLOT 2014