Systemy alertowe a kwestia bezpieczeństwa lotniczego
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Danielem Nowik, który ukończył LZN we Wrocławiu oraz AON w Warszawie. Jest on także autorem publikacji szkoleniowych, wykładowcą w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego, uczestnikiem międzynarodowego projektu z zakresu testowania silników turbowentylatorowych, pilotem takich maszyn jak Antonow 2, Zlin 42M, Cessna 172 ...
Chińskie czy Tajwańskie Siły Powietrzne?
Wielki boom ekonomiczny na przełomie XX i XXI w., znacznie przyspieszył tak ilościowy jak i jakościowy rozwój chińskich sił zbrojnych – w tym lotnictwa. Do 2003 r. zakupiono w Rosji myśliwce Su-30MKK (76 egz.) oraz Su-30 MKK2 (24 egz.). W Rosji zamówiono samoloty transportowe Ił-76 oraz samoloty cysterny Ił-78. Chiny wyprodukowały także ...
Czy w Boguszynie powstanie lotnisko użytku wyłącznego?
Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska...

W obecnych czasach utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wysoko rozwiniętej infrastruktury krytycznej stało się priorytetem dla każdego państwa. Najmniejsza próba uszkodzenia, bądź też dewastacji któregoś z elementów infrastruktury może być przyczyną utraty zdrowia i życia wielu osób, a także destabilizacji prawidłowego funkcjonowania systemu. Ponieważ następuje wzrost popularności korzystania ze środków transportu lotniczego, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa również ewoluuje, a wraz z nim pojawiają się pytania o jego istotę i charakter. Serwis Bezpieczne Lotnisko jest odpowiedzią na te i inne pytania. Znajdą w nim Państwo informacje związane z bezpieczeństwem (safety i security) lotnisk (regionalnych, lokalnych, General Aviation) w Polsce, jak i na świecie, zarządzaniem bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego, a ponieważ wymagania naszych odbiorców są równie wysokie co nasze aspiracje, przybliżamy także sprawy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym.

Co nas wyróżnia?
U nas znajdziesz publikacje naukowe specjalistów z obszaru lotnictwa, ciekawe wywiady oparte na osobistych doświadczeniach zarówno żołnierza biorącego udział w misjach zagranicznych, jak i pilota statku powietrznego czy kontrolera ruchu naziemnego oraz bieżące informacje z Polski i ze świata. Dysponujemy także profesjonalną Galerię fotografii oraz Galerią filmów i modeli samolotów w 3D.

Co jeszcze?
Jesteśmy także na about.me, linkedin.com oraz posiadamy fan page na portalu społecznościowym facebook.com. Jako nasz czytelnik masz także możliwość komentowania wszystkich treści - z chęcią wysłuchamy Twojej opini na temat naszych postów, ale uprzedzamy-treści nie związane z serwisem będą usuwane przez Administratora.


Nowadays maintaining the adequate safety level of highly developed critical infrastructure has become a priority for every state. A smallest attempt to damage or devastation even one element of infrastructure can cause loss of life and health many people and even destabilization functioning system.  Because we can see increasing popularity of using air transport, ensuring safety is also evolving. Airport Safety website is the answer for many questions. As a user  you will find here information related to safety (safety and security) airports (regional, local, General Aviation) in Poland and in the world, managing security of civil and military aviation and international affairs.

Why are we so special?
On our page you can find specialistic publications, interesting interviews based on personal experiences as well as military soldier as pilot of an aircraft or ground traffic controller. We also have a professional Photo, Movie Gallery and 3D aircraft models. This page is first of this kind in Poland, so let us to be better every day! Join to us!

What else?
We are on about.me, linkedin.com and social site facebook.com.

 

Samoloty Cywilne

Samoloty Wojskowe

ZLOT 2014