Systemy alertowe a kwestia bezpieczeństwa lotniczego
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Danielem Nowik, który ukończył LZN we Wrocławiu oraz AON w Warszawie. Jest on także autorem publikacji szkoleniowych, wykładowcą w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego, uczestnikiem międzynarodowego projektu z zakresu testowania silników turbowentylatorowych, pilotem takich maszyn jak Antonow 2, Zlin 42M, Cessna 172 ...
Chińskie czy Tajwańskie Siły Powietrzne?
Wielki boom ekonomiczny na przełomie XX i XXI w., znacznie przyspieszył tak ilościowy jak i jakościowy rozwój chińskich sił zbrojnych – w tym lotnictwa. Do 2003 r. zakupiono w Rosji myśliwce Su-30MKK (76 egz.) oraz Su-30 MKK2 (24 egz.). W Rosji zamówiono samoloty transportowe Ił-76 oraz samoloty cysterny Ił-78. Chiny wyprodukowały także ...
Czy w Boguszynie powstanie lotnisko użytku wyłącznego?
Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska...

28 października br. w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny najważniejszej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - ZLOT 2014.

In the second largest city in Sweden was organized the 16th Annual Ground Handling International Conference.

W dniach 21-22 października br. w pałacu Jabłonowskich Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych odbyła się konferencja naukowa nt. „Integracja powietrzno-lądowa w Siłach Zbrojnych RP w świetle zmian struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz doświadczeń PKW Afganistan”.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

Several visitors who have recently visited Guinea, Liberia and Sierra Leone were infected with the Ebola virus.

Samoloty Cywilne

Samoloty Wojskowe

ZLOT 2014