Czy w Boguszynie powstanie lotnisko użytku wyłącznego?
Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska...
Follow me a "zaparkujesz" bezpiecznie
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Michałem Płacheckim, Koordynatorem Ruchu Lotniczego Naziemnego na lotnisku Wrocław-Strachowice, absolwent em Politechniki Opolskiej na kierunku Inżynierii Środowiska oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ze specjalizacją - Zarządzanie Bezpieczeństwem Lotnictwa Cywilnego...
Systemy alertowe a kwestia bezpieczeństwa lotniczego
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Danielem Nowik, który ukończył LZN we Wrocławiu oraz AON w Warszawie. Jest on także autorem publikacji szkoleniowych, wykładowcą w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego, uczestnikiem międzynarodowego projektu z zakresu testowania silników turbowentylatorowych, pilotem takich maszyn jak Antonow 2, Zlin 42M, Cessna 172 ...

According to the statement of the USMC (United States Marine Corps) head of Aviation Lt. Gen. Jon Davis , the F-35B is “ready to go right now” if it is needed to fly combat missions. Despite fact that F-35B is still being tested.

Lt. Gen. Jon Davis, deputy commandant for USMC aviation said, that Marines F-35B could be deployed even now to fight ISIS: “We’re ready to do that.” He also stated: “If we think we need to do that, we will”.

The Marine Corps’ first F-35B squadron is expected to arrive in Japan in January and then go to sea with the 31st Marine Expeditionary Unit in the spring of 2018. The service’s second F-35B squadron is expected to go to sea in the summer of 2018.

In testing, the F-35B has proved to be “phenomenally successful,” showing that it can easily destroy the most advanced enemy aircraft defenses and fighters, Davis said. In fact, F-35B pilots made a demonstration of the aircraft’s capabilities last month more challenging than Davis had asked for because they did not feel it was difficult enough, he said.

All versions of The F-35 JSF, together with F-22 Raptor, various types drones and other sophisticated aircraft and equipment, will give the U.S. and its Allies strategic advantage in the air during incoming decades.

f35B

Photo: Four F-35Bs from Marine Fighter Attack Training Squadron 501 (VMFAT-501) fly near their base a MCAS Beaufort, S.C. (Lockheed Martin)
Source: Top Marine aviator: F-35B is ready for war, www.defensenews.com
Author: Daniel Kasprzycki

Samoloty Cywilne

Samoloty Wojskowe

ZLOT 2014