Systemy alertowe a kwestia bezpieczeństwa lotniczego
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Danielem Nowik, który ukończył LZN we Wrocławiu oraz AON w Warszawie. Jest on także autorem publikacji szkoleniowych, wykładowcą w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego, uczestnikiem międzynarodowego projektu z zakresu testowania silników turbowentylatorowych, pilotem takich maszyn jak Antonow 2, Zlin 42M, Cessna 172 ...
Chińskie czy Tajwańskie Siły Powietrzne?
Wielki boom ekonomiczny na przełomie XX i XXI w., znacznie przyspieszył tak ilościowy jak i jakościowy rozwój chińskich sił zbrojnych – w tym lotnictwa. Do 2003 r. zakupiono w Rosji myśliwce Su-30MKK (76 egz.) oraz Su-30 MKK2 (24 egz.). W Rosji zamówiono samoloty transportowe Ił-76 oraz samoloty cysterny Ił-78. Chiny wyprodukowały także ...
Czy w Boguszynie powstanie lotnisko użytku wyłącznego?
Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska...

 4W związku z aktualną sytuacją w Europie, w ramach polskiej strategii odstraszania, tzw. „Polskich kłów”, podjęto m. in. decyzję o zakupie 40 nowoczesnych pocisków manewrujących typu AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), w które wyposażone mają być polskie F-16. Decyzję o sprzedaży tego typu broni do Polski Departament Stanu USA zatwierdził w rekordowo krótkim czasie (w porównaniu do Australii i Finlandii, gdyż Australia czekała na zgodę 5 lat, zaś Finlandia 4 lata). Tym samym Polska obok dwóch wymienionych krajów i USA, stanie się czwartym użytkownikiem tego typu broni.

W świetle aktualnego kryzysu na Ukrainie, niezwykle ważna stała się problematyka zapewnienia bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w ramach tzw. „Wzmocnienia wschodniej flanki NATO".

prz1

Jedna z najstarszych rzymskich maksym głosi, (łac.) ignorantia iuris nocet. Jej znaczenie jest powszechnie znane, lecz nie do końca rozumiane w jej skutkach. Nieznajomość prawa szkodzi, i niestety szkody mogą dotyczyć zarówno sfery finansowej, materialnej czy społecznej. Tak bywa, że nie każdy jest świadomy aktualnie obowiązujących przepisów i norm prawa. Praktyka także pokazuje, że pomimo posiadanego dostępu do powszechnych źródeł prawa międzynarodowego oraz krajowego, mamy problem z ich interpretacją.

samolot12

Oświetlanie światłem laserów pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego jest problemem o randze międzynarodowej, w ostatnich latach coraz częściej spotykanym także w Polsce. Z danych przekazanych przez Państwową Komisję Badań Wypadków Lotniczych (PKBWL) wynika, że w 2009 r. odnotowano 11 prób oślepienia laserem załóg lotniczych, z kolei w 2010 r. - 36, w 2011 r. – 57, w 2012 r. – 99, a w 2013 r. - 89. W chwili obecnej (wrzesień 2014) do PKBWL wpłynęło 98 zgłoszeń. Jak można zauważyć, liczba tego typu wypadków rośnie z każdym rokiem. I nadal będzie rosnąć, dopóki nie zwiększy się poziom zrozumienia społecznego dla konsekwencji wynikających z tego typu działań.

Samoloty Cywilne

Samoloty Wojskowe

ZLOT 2014