Systemy alertowe a kwestia bezpieczeństwa lotniczego
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Danielem Nowik, który ukończył LZN we Wrocławiu oraz AON w Warszawie. Jest on także autorem publikacji szkoleniowych, wykładowcą w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego, uczestnikiem międzynarodowego projektu z zakresu testowania silników turbowentylatorowych, pilotem takich maszyn jak Antonow 2, Zlin 42M, Cessna 172 ...
Chińskie czy Tajwańskie Siły Powietrzne?
Wielki boom ekonomiczny na przełomie XX i XXI w., znacznie przyspieszył tak ilościowy jak i jakościowy rozwój chińskich sił zbrojnych – w tym lotnictwa. Do 2003 r. zakupiono w Rosji myśliwce Su-30MKK (76 egz.) oraz Su-30 MKK2 (24 egz.). W Rosji zamówiono samoloty transportowe Ił-76 oraz samoloty cysterny Ił-78. Chiny wyprodukowały także ...
Czy w Boguszynie powstanie lotnisko użytku wyłącznego?
Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska...

samolot22Terroryzm to zagrożenie asymetryczne, nieustannie obecne w wielu wymiarach życia całej społeczności międzynarodowej. W dzisiejszych czasach terroryzm nie jest już pojmowany jedynie jako konflikt ideologiczny czy etniczny, lecz stał się rozpowszechniony, nowoczesny i nieprzewidywalny, dając jednocześnie dzielić się na różnego rodzaje kategorie. Pomimo, iż na temat terroryzmu napisano i powiedziano już bardzo wiele, zjawisko to wciąż rodzi nowe problemy i powoduje kolejne trudności na wielu płaszczyznach życia publicznego.

R. Borkowski, określa pojęcie terroryzmu jako „zbiór celów, zasad, metod, technik i środków wyznawanych i stosowanych przez różne struktury ekstremistyczne, począwszy od małych ugrupowań, przez rozwinięte, rozbudowane organizacje, skończywszy na państwach, z zamiarem szerzenia powszechnej grozy, psychozy społecznej oraz wywarcia silnego, określonego wpływu na zachowanie różnych grup społecznych, narodowości, narodów, całych społeczeństw lub na funkcjonowanie rządów i państw. Ogólnym zamiarem terroryzmu jest destruktywny wpływ społeczny, władza nad innymi ludźmi, zaś uniwersalnym zbiorem instrumentów jest manipulowanie realnymi i potencjalnymi aktami przemocy fizycznej i psychicznej wobec dużych zbiorowości społecznych w celu powszechnego zastraszenia i destabilizacji porządku publicznego”1.

fot8W ostatnich latach obserwujemy w naszym kraju dynamiczny rozwój komunikacji lotniczej. Staramy się w tym zakresie dogonić wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej, bowiem sprawnie działająca komunikacja lotnicza nie tylko daje możliwość swobodnego podróżowania, ale wręcz warunkuje rozwój gospodarczy i cywilizacyjny państwa. Rozbudowa istniejących portów lotniczych i budowa nowych oraz ciągły wzrost liczby połączeń lotniczych niesie za sobą określone uciążliwości dla społeczeństwa. Wokół lotnisk istnieją tzw. obszary ograniczonego użytkowania, które, ze względu na wzrost ruchu lotniczego oraz zmieniające się procedury ciągle poszerzają swoje granice. Hałas lotniczy jest główną przyczyną negatywnych odczuć i reakcji społeczeństwa wynikających z rozbudowy i eksploatacji lotnisk. Znaczny wzrost liczby operacji lotniczych, w tym największych samolotów pasażerskich i transportowych, powoduje że te negatywne reakcje stają się coraz powszechniejsze.

Red Flag, czyli między3narodowe ćwiczenia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF) oraz ich sojuszników. Samoloty biorące udział w manewrach operują z rozległej Bazy Sił Powietrznych (dalej BSP) Nellis w stanie Nevada. Oprócz nich odbywają się także podobne ćwiczenia w BSP Eielson na Alasce o nazwie Red Flag Alaska. Tematem niniejszego artykułu będą większe pod względem skali i zaangażowanych środków ćwiczenia Red Flag odbywające się w Nevadzie, zaś ćwiczenia Red Flag Alaska staną się tematem osobnego artykułu. 

Ćwiczenia Red Flag mają za zadanie zwiększanie możliwości bojowych sił powietrznych w bardzo realistycznie odwzorowujących współczesne pole walki warunkach poligonu Nevada Test and Training Range. Ćwiczenia te są nadzorowane przez Centrum Wyszkolenia Bojowego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (ang. United States Air Force Warfare Center) i prowadzone przez amerykańskie 57. Skrzydło Lotnicze (ang. 57th Air Wing), a konkretnie wchodzącą w jego skład 57. Grupę Taktyki Przeciwnika (ang. 57th Adversary Tactics Group).

Niemieckie Siły Powietrzne powstały jeszcze w czasach CesarskEurocopter Tiger w barwach Luftwaffeich Niemiec w roku 1910, jako Niemiecki Cesarski Korpus Lotniczy (niem. Die Fliegertruppen des deutschen Kaiserreiches). W roku 1916 nazwę zmieniono na Niemieckie Siły Powietrzne (niem. Deutsche Luftstreitkräfte). Przez cały okres I wojny światowej, niemieckie lotnictwo było podporządkowane Wojskom Lądowym (niem. Deutsches Heer) i Cesarskiej Marynarce Wojennej (niem. Kaiserliche Marine). Po zakończeniu I wojny  światowej Traktat Wersalski nakładał na pokonane Niemcy liczne ograniczenia, w tym zabraniał im posiadania lotnictwa wojskowego. 

Samoloty Cywilne

Samoloty Wojskowe

ZLOT 2014