USAF to study effects of noise exposure on health
There is a thing connected to aviation from its beginning. It’s the noise. In the early decades of the aviation development, when most of the airplanes were equipped with propeller engines, that was not a big deal but now, with many aircraft equipped with powerful jet engines, it is. That is the main reason the U.S. Air Force (USAF) is set to begin ...
Czy w Boguszynie powstanie lotnisko użytku wyłącznego?
Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska...
Chińskie czy Tajwańskie Siły Powietrzne?
Wielki boom ekonomiczny na przełomie XX i XXI w., znacznie przyspieszył tak ilościowy jak i jakościowy rozwój chińskich sił zbrojnych – w tym lotnictwa. Do 2003 r. zakupiono w Rosji myśliwce Su-30MKK (76 egz.) oraz Su-30 MKK2 (24 egz.). W Rosji zamówiono samoloty transportowe Ił-76 oraz samoloty cysterny Ił-78. Chiny wyprodukowały także ...

 4W związku z aktualną sytuacją w Europie, w ramach polskiej strategii odstraszania, tzw. „Polskich kłów”, podjęto m. in. decyzję o zakupie 40 nowoczesnych pocisków manewrujących typu AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), w które wyposażone mają być polskie F-16. Decyzję o sprzedaży tego typu broni do Polski Departament Stanu USA zatwierdził w rekordowo krótkim czasie (w porównaniu do Australii i Finlandii, gdyż Australia czekała na zgodę 5 lat, zaś Finlandia 4 lata). Tym samym Polska obok dwóch wymienionych krajów i USA, stanie się czwartym użytkownikiem tego typu broni.

W świetle aktualnego kryzysu na Ukrainie, niezwykle ważna stała się problematyka zapewnienia bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w ramach tzw. „Wzmocnienia wschodniej flanki NATO".

prz1

Jedna z najstarszych rzymskich maksym głosi, (łac.) ignorantia iuris nocet. Jej znaczenie jest powszechnie znane, lecz nie do końca rozumiane w jej skutkach. Nieznajomość prawa szkodzi, i niestety szkody mogą dotyczyć zarówno sfery finansowej, materialnej czy społecznej. Tak bywa, że nie każdy jest świadomy aktualnie obowiązujących przepisów i norm prawa. Praktyka także pokazuje, że pomimo posiadanego dostępu do powszechnych źródeł prawa międzynarodowego oraz krajowego, mamy problem z ich interpretacją.

samolot12

Oświetlanie światłem laserów pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego jest problemem o randze międzynarodowej, w ostatnich latach coraz częściej spotykanym także w Polsce. Z danych przekazanych przez Państwową Komisję Badań Wypadków Lotniczych (PKBWL) wynika, że w 2009 r. odnotowano 11 prób oślepienia laserem załóg lotniczych, z kolei w 2010 r. - 36, w 2011 r. – 57, w 2012 r. – 99, a w 2013 r. - 89. W chwili obecnej (wrzesień 2014) do PKBWL wpłynęło 98 zgłoszeń. Jak można zauważyć, liczba tego typu wypadków rośnie z każdym rokiem. I nadal będzie rosnąć, dopóki nie zwiększy się poziom zrozumienia społecznego dla konsekwencji wynikających z tego typu działań.

Samoloty Cywilne

Samoloty Wojskowe

ZLOT 2014