Czy w Boguszynie powstanie lotnisko użytku wyłącznego?
Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska...
Follow me a "zaparkujesz" bezpiecznie
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Michałem Płacheckim, Koordynatorem Ruchu Lotniczego Naziemnego na lotnisku Wrocław-Strachowice, absolwent em Politechniki Opolskiej na kierunku Inżynierii Środowiska oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ze specjalizacją - Zarządzanie Bezpieczeństwem Lotnictwa Cywilnego...
Systemy alertowe a kwestia bezpieczeństwa lotniczego
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Danielem Nowik, który ukończył LZN we Wrocławiu oraz AON w Warszawie. Jest on także autorem publikacji szkoleniowych, wykładowcą w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego, uczestnikiem międzynarodowego projektu z zakresu testowania silników turbowentylatorowych, pilotem takich maszyn jak Antonow 2, Zlin 42M, Cessna 172 ...

Czy zastanawialiście się kiedyś, stojąc na płycie lotniska w oczekiwaniu na wejście do samolotu, skąd dobiega hałas podobny do hałasu generowanego przez silniki odrzutowe, jednak o wiele bardziej cichego? A czy po wejściu do samolotu zastanawialiście się, dlaczego działa klimatyzacja, elektryka? Nietrudno jest zauważyć, że silniki główne owego samolotu są wyłączone. Gdyby nie były, hałas oraz poziom spalin byłyby nie do zniesienia, a z powodu siły odrzutu, wejście do samolotu byłoby niemożliwe. Skąd więc bierze się energia potrzebna do zasilania samolotu podczas jego postoju, i skąd dobiega ten tajemniczy hałas?

APU (ang. Auxiliary Power Unit) jest pomocniczą jednostką napędową, stosowaną głównie w lotnictwie. Poza tym obszarem, generatory te instalowane są w helikopterach, czołgach, a nawet w samochodach ciężarowych. W lotnictwie cywilnym, silnik APU stosowany jest głównie w dużych samolotach pasażerskich. Jego podstawową funkcją jest uruchamianie silników głównych oraz dostarczanie zasilania do instalacji elektrycznych i hydraulicznych w samolotach podczas ich postoju, gdy silniki główne ze względów bezpieczeństwa i oszczędności są wyłączone. Gdy silniki główne zostaną uruchomione, jednostka APU jest wyłączana. Czasami wyłącza się ją dopiero po starcie.

W zależności od modelu danego generatora oraz samolotu, APU spełnia funkcje:
- uniezależnia samolot od naziemnych źródeł energii oraz innych mediów podczas postoju na lotniskach, a niekiedy nawet umożliwia start z lotnisk regionalnych,
- podczas awarii głównych silników APU zasila instalacje elektryczne, hydrauliczne, wspomaga napęd podczas lotu na jednym silniku,
- umożliwia  obniżenie poziomu hałasu oraz emisji spalin podczas obsługi naziemnej samolotu,
- obniża koszty związane ze zużyciem paliwa lotniczego (APU czerpie paliwo z tych samych zbiorników co silniki główne),
- zmniejsza niebezpieczeństwo związane z działaniem głównych silników podczas postoju na lotnisku.

Od APU wymaga się niezawodności, zwartej budowy, dużej trwałości elementów, małej masy i gabarytów, niskiej toksyczności emitowanych spalin oaz niskiego poziomu hałasu. Ze względu na pracę w wysokich temperaturach, obciążenia siłami odśrodkowymi oraz wzdłużnymi, środowisko erozyjne, drgania, oraz specyfikę konstrukcji, materiałom stosowanym przy budowie części do APU stawiane są bardzo wysokie wymagania.

Głównym producentem APU jest amerykańska firma Honeywell. Można sobie teraz zadać pytanie czy jest możliwe, żeby takie generatory były montowane w Polsce? Owszem, możemy się pochwalić montowanymi silnikami w Rzeszowie w firmie  Pratt & Whitney AeroPower.

apu131Fot. www51.honeywell.com

Autorem artykułu jest Joanna Kołakowska, Absolwentka Wydziału Mechanicznego, Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła kierunki Mechanikę i Budowę Maszyn o specjalności: Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn, oraz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji. Pasjonatka Komputerowego Wspomagania Projektowania, w szczególności analiz statycznych oraz dynamicznych zawartych w obszarze dyplomowania. Miłośniczka silników lotniczych.

Samoloty Cywilne

Samoloty Wojskowe

ZLOT 2014